VAŽNA OBAVIJEST – POLUGODIŠNJE DOZVOLE

Obavještavamo Vas da je stupio na snagu Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (NN br.69/20) kojim se omogućuje prodaja dozvola za 180 dana. Izmjena Pravilnika je kratka pa je prenosimo u cijelosti:

„Iznimno u 2020. godini izdaju se i dozvole za 180 dana koje vrijede od 00.00 sati prvog datuma do 24,00 sata zadnjeg datuma, odnosno najduže do 31. prosinca 2020. godine.“

180-dnevne dozvole svrstane su u kategoriju višednevnih dozvola (dakle sada imamo jednodnevne, trodnevne, sedmodnevne i 180-dnevne dozvole) i prodaja se vrši po cijenama i nazivima adekvatnih godišnjih dozvola koje su se prodavale do 1. 3. 2020. godine, ovisno o statusu korisnika. Sa 180-dnevnim dozvolama nije moguća kupnja posebnih dozvola (vrša, parangala, ostiju, umjetne rasvjete i lova velike ribe) kao što to nije moguće i sa ostalim jednodnevnim ili višednevnim dozvolama. Stoga ako želite iskoristiti ovu mogućnost pogledajte naše ostale informacije i naputak o načinu kupnje.

Kontakt

Sportsko ribolovni klub “ORADA” Zagreb
Trnjanska cesta 21, 10000 Zagreb

OIB: 82295757311
IBAN: HR7723400091110067619
E-mail za općenite informacije: info@srkoradazagreb.hr
E-mail za ribolovne dozvole: ribolovnedozvole@srkoradazagreb.hr